Aktualności

Regaty Memoriałowe

Zapraszamy

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Regaty Memoriałowe
Memoriał Jurka Kubskiego i Krzyśka Kulawiaka
1.Termin i miejsce regat:
Regaty zostaną rozegrane na Jeziorze Porajskim w dniach: 20 -12 lipca 2019 r.
– klasa omega standard
Bazą regat jest Ośrodek Przystań Klubu Wodnego ENIF w Jastrzębiu ulica Zielona 24
2. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
- Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020
- Regulaminem Pucharu Śląska w klasie omega standard
- Przepisami klasy omega standard
3.Zgłoszenia do regat:
Przyjmowane będą w biurze regat w dniu 20 lipca 2019 r. w godz. 08:30 – 10:00
Opłata startowa: 50 zł płatna na miejscu w biurze regat
4. Instrukcja żeglugi
Dostępna będzie w biurze regat przy dokonywaniu zapisów. Komunikaty dotyczące regat ogłaszane będą na tablicy ogłoszeń przy biurze regat.
Organizator posiada licencję PZŻ na organizowanie regat.
5. Wyścigi
Planuje się rozegranie 7 wyścigów dla klasy omega standard w ciągu 2 dni. Po rozegraniu 4 wyścigów, jeden wyścig najgorszy będzie odrzucony.
W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani sternicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu. Regaty zostaną uznane za odbyte po przeprowadzeniu przynajmniej jednego wyścigu. Osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.
6. Start
Start do pierwszego wyścigu w dniu 20.07.2019 planowany jest na godz. 12:00. W dniu 21.07.2019 start do pierwszego wyścigu planowany jest na godz. 10:30. Ostatni sygnał startowy w dniu 21.07.2019 nie może być podany później niż o 13:00.
Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone, jako załoga. Wniosek o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu pisemnie u Sędziego Głównego regat.
7.Uczestnictwo
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
8. Ubezpieczenie:
Sternicy jachtów omega standard zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem do regat.
9. Prawo do wizerunku
Zawodnik zgłaszający się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
10 .Nagrody
Regulamin Nagród zostanie opublikowany przez organizatora w biurze regat w dniu 20 lipca 2019 do godz. 08:30

Czytaj również:

Kamery On-line

Pogoda w Poraju

ENIF

Ludzie klubu

 • Komandor klubu - Mirek Kasprzycki

  Komandor klubu

  Mirosław Kasprzycki

  Tel.: 601 365 475

 • Bosman klubu

  Tel.: 691 896 021

Adres przystani

Korespondencja

Telefon

 • kom. 691 896 021
  kom. 601 365 475
   

Konto bankowe

 • Raiffeisen Polbank S.A.
  20 1750 0012 0000 0000 3790 1717

Dojazd do klubu

Intranet

Projekt i wykonanie Grupa Leonardo