Wypożyczalnia

Jachty żaglowe

Łodzie motorowe

Wypożyczalnia sprzętu pływającego

Wypożyczalnia Klubu czynna w sezonie nawigacyjnym, tj. od 1 maja do 30 września, w godzinach: 10:00 - 20:00.

Rezerwacja online:
formularz rezerwacji

Rezerwacji online można dokonywać do godziny 16.00 na dzień przed planowanym wypożyczeniem. Rezerwacje z krótszym wyprzedzeniem możliwe tylko telefonicznie pod numerem podanym niżej.

Rezerwacja telefoniczna: 
tel. kom. 691 896 021

 

 

Do pobrania:


REGULAMIN
wypożyczalni sprzętu wodnego
§ 1
Podstawą prawną niniejszego Regulaminu jest Uchwała nr 6 z 6.04.2019 r. Walnego Zebrania Członków.
§ 2
Regulamin określa zasady wypożyczania sprzętu wodnego i korzystania z urządzeń portowych.
§ 3
Poprzez określenie „sprzęt wodny, urządzenia portowe” rozumie się łodzie wiosłowe, rowery wodne, łodzie
żaglowe i motorowe oraz inne przedmioty i wyposażenie będące na stanie wypożyczalni lub będące
własnością Klubu.
§ 4
Wypożyczający korzysta z wypożyczonego sprzętu zgodnie ze stawkami opłat, będącymi załącznikiem
nr 1 do niniejszego regulaminu.
§ 5
Wypożyczający sprzęt wodny musi być pełnoletni oraz okazać dokument stwierdzający jej tożsamość.
Wypożyczenie jachtów żaglowych lub motorowych następuje na podstawie patentu żeglarskiego lub
motorowodnego.
§ 6
Wypożyczający jest odpowiedzialny za użytkowanie wypożyczonego sprzętu wodnego zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz ponosi odpowiedzialność za stan techniczny wypożyczonego sprzętu, zdarzenia
zaistniałe w trakcie jego użytkowania oraz osoby będące na pokładzie.
§ 7
Wypożyczający obowiązany jest posiadać na wypożyczonym sprzęcie wodnym środki ratunkowe wydane
przez wypożyczalnię. Pływanie bez indywidualnych środków ratowniczych jest zabronione.
§ 8
Zabrania się odstępowania innym osobom wypożyczonego sprzętu wodnego oraz zabierania dodatkowych
osób w miejscach innych niż nabrzeże wypożyczalni.
§ 9
Korzystanie ze sprzętu wodnego przez osoby będące pod wpływem alkoholu oraz spożywanie alkoholu
w trakcie pływania jest zabronione.
§ 10
Wypożyczający odpowiada materialnie za uszkodzenie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu wodnego.
Oszacowanie zaistniałych szkód dokonuje Kierownik przystani i portu.
§ 11
Osobą odpowiedzialną za wydanie sprawnego technicznie sprzętu pływającego wraz z właściwym
wyposażeniem ratunkowym jest Kierownik przystani i portu, a w jego imieniu Kierownik wypożyczalni. Są
oni równocześnie uprawnieni do pobierania opłat za wypożyczenie sprzętu wodnego oraz wydawania poleceń
i zaleceń w zakresie bieżącej działalności wypożyczalni.
§ 12
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Zarząd Klubu.
Regulamin zatwierdzono uchwałą nr 6 WZC
z dnia 07.04.2019 r.

Kamery On-line

Pogoda w Poraju

ENIF

Ludzie klubu

 • Komandor klubu - Mirek Kasprzycki

  Komandor klubu

  Mirosław Kasprzycki

  Tel.: 601 365 475

 • Bosman klubu

  Tel.: 691 896 021

Adres przystani

Korespondencja

Telefon

 • kom. 691 896 021
  kom. 601 365 475
   

Konto bankowe

 • Raiffeisen Polbank S.A.
  20 1750 0012 0000 0000 3790 1717

Dojazd do klubu

Intranet

Projekt i wykonanie Grupa Leonardo